• تزریق پلاستیک ۱۵۰۰ گرم (۳۸۰ تن) پولاد

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۱۵۰۰ گرم (۳۸۰ تن)

    ساخت: پولاد

    سال ساخت: ۱۳۸۲