• تزریق پلاستیک ۱۲۰۰ گرم (۳۲۰ تن)

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۱۲۰۰ گرم (۳۲۰ تن)

   

  ساخت: اصلانیان (چینی)

  سال ساخت: ۰۷/۹۲

  سالم و در حال کار