• دستگاه تولید نایلون عرض ۹۰ چینی

  توضیحات

  دستگاه تولید نایلون عرض ۹۰ cm

  ساخت: چینی

  سال ساخت: ۲۰۱۶

  ظرفیت تولید: ۸۰ کیلو بر ساعت

  فول اینورتور

  قالب تمام گردون

  در حال کار