• پرت کن تمام اتوماتیک دستگاه بادی

  توضیحات

  پرت کن اتوماتیک دستگاه بادی

   

  قابلیت نصب بر روی دستگاه بادی، جهت برش پلیسه های سر و ته تولیدات

  دهنه قابل تنظیم متناسب با دستگاه و قالب

  ساخت: موسی خانیان

  نو