• ورق ساز PP ترکیه

    توضیحات

    ورق ساز PP

    ساخت: ترکیه

    عرض: ۹۰ cm

    ظرفیت تولید: ۴۵۰ کیلو بر ساعت