• میله پرچم

    توضیحات

    میله پرچم پلاستیکی

     

    ارتفاع: ۵۵ cm

    قطر: ۱ cm