• ماشین بازی کودک

  توضیحات

  ماشین بازی کودک

  فرمان گردون, چرخها متحرک

  قابلیت سوار شدن کودک تا 7 سال

  ابعاد قطعه:
  طول: ۶۰ cm
  عرض: ۲۳ cm
  ارتفاع: ۲۸ cm