• قالب لوازم خمیر بازی کودک

    دسته:

    توضیحات

    قالب لوازم خمیر بازی کودک

    شامل غلطک، چاقو، سطل همراه با درب دسته دار، قالب شکل های مختلف، سرنگ تزریق خمیر و …