قالب سطل ماست یک کیلویی همراه با درب و قفل IML

دسته: