• قالب سبد ۱۴ کیلویی

  دسته:

  توضیحات

  قالب سبد ۱۴ کیلویی

   

  ساخت: شرکت فن آور

  وزن سبد: ۶۰۰ گرم

  طول: ۳۹ cm

  عرض: ۲۵ cm

  ارتفاع: ۲۵ cm