• قالب سبد آشپزخانه

  دسته:

  توضیحات

  قالب سبد آشپزخانه

   

  قطر: ۴۱ cm

  ارتفاع: ۱۰ cm

  وزن: ۲۴۸ g