• قالب سبد آشپزخانه

  دسته:

  توضیحات

  قالب سبد آشپزخانه

   

  قطر: ۳۰ cm

  ارتفاع: ۱۴ cm