• قالب درب سبد ۱۸ کیلویی

  دسته:

  توضیحات

  قالب درب سبد ۱۸ کیلویی

   

  طول: ۴۴ cm

  عرض: ۲۷ cm

  وزن: ۵۲ گرم