• ست قالب لاستیک قامه انواع خودرو

  دسته:

  توضیحات

  ست قالب لاستیک قامه انواع خودرو شامل:

  لاستیک قامه (زیر شاسی) دلیکا ون (بلند و کوتاه): ۶ کویته

  لاستیک قامه مینی بوس: ۴ کویته

  لاستیک قامه تویوتا ۲۰۰۰ (جلو و عقب): ۶ کویته

  لاستیک قامه جیپ شهبازی: ۶ کویته

  لاستیک قامه پاترول (بلند): ۴ کویته

  لاستیک قامه پاترول (کوتاه): ۴ کویته

  لاستیک قامه مزدا ۱۶۰۰: ۱۰ کویته

  لاستیک قامه کله قندی پیکان – آردی- روآ: ۴ کویته

  لاستیک قامه تویوتا ۲F

  لاستیک قامه تویوتا ۳F

  لاستیک قامه گردگیر نیسان