• قالب آسیاب آشپزخانه

    دسته:

    توضیحات

    قالب آسیاب آشپزخانه

    جهت خرد کردن گردو، سیر و …