• دستگاه گرانول ساز عدسی (هواخنک)

    توضیحات

    دستگاه گرانول ساز عدسی (هواخنک)

    طرح ترکیه

    کارکرد: ۱ سال

    قابلیت تبدیل به مدل آب خنک (رشته ای)