• دستگاه گرانول ساز عدسی (هواخنک)

  توضیحات

  دستگاه گرانول ساز عدسی (هواخنک)

   

  ظرفیت تولید: ۸۰ k/h

  ساخت: تبریز

  به همراه کندور