• دستگاه چاپ ۵ رنگ

  توضیحات

  دستگاه چاپ ۵ رنگ

   

  ساخت: کریمیان

  ظرفیت تولید: ۸۰ متر بر ساعت

  عرض غلطک (چاپ): ۷۰ cm

  دارای ۴۵ عدد غلطک در ابعاد مختلف