• دستگاه چاپ تک رنگ

  توضیحات

  دستگاه چاپ تک رنگ

   

  ساخت: ناصر کثیری (شکوه صنعت تبریز)

  ظرفیت تولید: ۸۰ متر بر ساعت

  عرض غلطک (چاپ): ۱۱۰ cm

  دارای ۶ عدد غلطک در ابعاد مختلف