• دستگاه دوخت و برش سروو شاهین

  توضیحات

  دستگاه دوخت و برش

  ساخت: شاهین
  دو کشنده
  سروو
  فابریک
  سال ساخت: ۹۲