• دستگاه تولید گرانول ترک زنده خور

  توضیحات

  دستگاه تولید گرانول ترک زنده خور

  طول: ۳٫۳۰ متر

  طرح آلمان

  کندور سرخود

  ظرفیت تولید: ۲۵۰ الی ۴۰۰ کیلو (نایلون ۴۰۰ کیلو)

  سال ساخت: ۲۰۱۶