• دستگاه تولید نایلکس و فریزر عرض ۸۰

  توضیحات

  دستگاه تولید نایلکس و فریزر عرض ۸۰

   

  سیلندر مارپیچ: چینی

  قالب: دولایه

  برج متحرک: برقی

  اینوتور: دلتا