• دستگاه تولید نایلون عرض ۸۰

    توضیحات

    دستگاه تولید نایلون عرض ۸۰

    ساخت: آذر سولماز – کثیری (شکوه صنعت)

    موجودی: ۲ دستگاه

    اینورتوردار