• دستگاه تولید نایلون عرض ۸۰ cm

    توضیحات

    دستگاه تولید نایلون عرض ۸۰ cm

     

    ساخت: تهران

    ماردون: نو