• دستگاه تولید نایلون عرض ۸۰

  توضیحات

  دستگاه تولید نایلون عرض ۸۰

   

  اینورتور عقب وجلو با ۳ طاقه جم کن

  فن تمام گردان

  سیلندر مارپیچ مانوک

  قالب دو دهنه