• دستگاه تولید نایلون عرض ۷۰

  توضیحات

  دستگاه تولید نایلون عرض ۷۰

   

  سیلندر ماردون: کاجاران

  ظرفیت تولید: ۲۵ k/h

  عقب و جلو اینورتوردار

  برج متحرک

  در حال کار