• دستگاه تولید نایلون عرض ۷۰ چینی

    توضیحات

    دستگاه تولید نایلون و نایلکس

    عرض تولید: ۷۰ cm
    ساخت: چین
    سال ساخت: ۲۰۱۳