• خط تولید نایلون عرض ۱۱۰

  توضیحات

  دستگاه تولید نایلون

  عرض تولید: ۱۱۰ cm

  ساخت: تهران

  اینورتوردار

  ماردون قوی

  دستگاه دوخت و برش:

  عرض غلطک: ۷۰ cm

  سرودار

  ساخت: تهران