• دستگاه تولید نایلون شیرینگ عرض ۱۳۰

  توضیحات

  دستگاه تولید نایلون شیرینگ

   

  عرض غلتک: ۱۳۰cm

  ساخت: آذرسولماز

  ظرفیت تولید: ۶۰ کیلو بر ساعت

  تمام گردان