• دستگاه تولید لیوان کاغذی

    توضیحات

    دستگاه تولید لیوان کاغذی

    ساخت: لوژو (تمام استیل)

    سال ساخت: ٢٠١٣

    تک فاز – هیتر