• دستگاه تولید لیوان چای دار

    توضیحات

    دستگاه تولید لیوان چای دار

     

    ساخت: کره

    کارکرد: ۶ ماه