• دستگاه تولید لوله سفید

  توضیحات

  دستگاه تولید لوله

  سایز قالب ها: ۲۰، ۲۵، ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳

  ساخت: توس

  وکیوم و وان: ترکیه

  ظرفیت تولید (برای سایز ۲۰): ۱۸۰ k/h

  طول خط تولید: ۲۴ متر

  دارای چاپگر و خط زن بر روی لوله سفید

  قابلیت تولید لوله پلی اتیلن