• دستگاه تولید لوله پلی اتیلن

  توضیحات

  دستگاه تولید لوله پلی اتیلن

  ساخت: ترکیه

  سایز: ۱۶ – ۱۱۰

  تعداد: ۷ دستگاه

  فروش بصورت تکی و یا یکجا