• دستگاه تولید لوله دو لایه و تک لایه خط دار

    توضیحات

    دستگاه تولید لوله دو لایه و تک لایه خط دار

     

    ساخت: هند

    ظرفیت تولید: ۶۵۰ کیلو در ۱۲ ساعت