• دستگاه تولید لوله خرطومی

  توضیحات

  دستگاه تولید لوله خرطومی

  تمام اتوماتیک

  ساخت: تبریز

  تعداد قالب:۵۰ مهره

  در حد نو