• دستگاه تولید لوله برق ساخت تهران

  توضیحات

  دستگاه تولید لوله پلیکای برق

   

  ساخت: تهران

  ظرفیت تولید: ۵۰ کیلو بر ساعت

  دارای خط زن