• دستگاه تولید بیسکویت

    توضیحات

    دستگاه تولید بیسکویت

     

    ظرفیت تولید: ۵ تن در روز