• دستگاه تولید بشقاب کاغذی ویکتوری چین

  توضیحات

  دستگاه تولید بشقاب کاغذی

   

  ساخت: ویکتوری چین

  ظرفیت تولید: ۲۴۰۰ عدد پیشدستی در ساعت

  موتور: پنوماتیک

  کم کارکرد

  دارای کمپرسور پانصد لیتری نو