• دستگاه بادکن HZ نیمه اتوماتیک

  دسته:

  توضیحات

  دستگاه بادکن

   

  سری ساخت: HZ (چین)

  نیمه اتوماتیک

  ۲ کویته