• خط تولید لوله پلی اتیلن

  توضیحات

  خط کامل تولید لوله پلی اتیلن

   

  خط ۱: از سایز ۲۵ الی ۶۳ – ظرفیت تولید: ۶۰_۷۰ کیلوگرم

  خط ۲: از سایز ۶۳ الی ۱۲۵ – ظرفیت تولید: ۱۰۰-۱۲۰

  خط ۳: از سایز ۱۲۵ الی ۵۰۰ – ظرفیت تولید: تا ۴۰۰ کیلوگرم

  کارکرد: ۴ سال