• تزریق پلاستیک ۳۱۸ گرم (۱۴۰ تن) جتل چینی

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۳۱۸ گرم (۱۴۰ تن)

    ساخت: جتل (jetel) چین
    سال ساخت: ۲۰۱۷/۱۲
    صفر