• تزریق پلاستیک ۸۰۰ گرم (۲۵۰ تن) کوازی آلمان

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۸۰۰ گرم (۲۵۰ تن)

     

    ساخت: کوازی آلمان