• تزریق پلاستیک ۷۰ گرم کوازی

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۷۰ گرم

    ساخت: کوازی آلمان

    سال ساخت: ۱۹۸۷