• تزریق پلاستیک ۷۰۰ گرم (۲۵۰ تن) مخصوص پت هایتین ارس

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۲۵۰ تن مخصوص پت

   

  ساخت: هایتین ارس

  سال ساخت: ۸۸

  نو (فقط تست)