• تزریق پلاستیک ۶۰۰ گرم (۲۶۰ تن) حیدری

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۶۰۰ گرم (۲۶۰ تن)

    ساخت: حیدری

    سیستم کنترل: PLC