• تزریق پلاستیک ۶۰۰ گرم (۲۵۰ تن) آربورگ

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۲۵۰ تن

    ساخت: آربورگ آلمان

    سال ساخت: ۲۰۰۲