• تزریق پلاستیک ۴۵۰ گرم (۲۳۰ تن) تامسون ایتالیا

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۴۵۰ گرم (۲۳۰ تن)

    ساخت: تامسون ایتالیا

    قالبگیر: ۴۶*۴۶ cm

    جک: قورباغه ای