• تزریق پلاستیک ۴۵۰ گرم (۱۶۰ تن) کوازی آلمان

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۴۵۰ گرم (۱۶۰ تن)

     

    ساخت: کوازی آلمان

    سال ساخت: ۱۹۷۹