• تزریق پلاستیک ۱۲۰۰ گرم (۴۰۰ تن) محک

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۴۰۰ تن

  ساخت: محک

  قالبگیر: ۷۷cm

  سیستم کنترل: PLC

  سال ساخت: ۱۳۹۲