• تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم دقت

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم

    ساخت: دقت

    قالبخور: ۴۷cm

    در حد نو